Het Centrum Medische Genetica van het UZA te Antwerpen is in januari een nieuw project gestart rond het opsporen van biomerkers. Wie graag deelneemt neemt best snel contact op via onderstaande gegevens.

Edegem, 22 januari 2016

Betreft: Project voor opsporen van biomerkers van fragiele X syndroom


Beste ouder(s),

Met deze brief willen we u graag op de hoogte brengen dat in januari 2016 in Antwerpen een nieuw project gestart werd bij kinderen met het fragiele X syndroom. Het doel van het project is om zogenaamde “biomerkers” in het bloed en de urine van de kinderen op te sporen en te meten.

Biomerkers zijn bepaalde stoffen in het lichaam die de toestand van een aandoening weergeven, in dit geval het fragiele X syndroom. Ze worden gebruikt om een diagnose te stellen en om geneesmiddelen “op maat van de patiënt” te ontwikkelen. Aan de hand van deze biomerkers kan men namelijk het effect van een bepaald geneesmiddel in het lichaam meten.

Jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar met het fragiele X syndroom komen in aanmerking voor deelname. De deelnemers komen 1 keer naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een bloedafname en het afgeven van een staal met ochtendurine. Ter plaatse wordt indien mogelijk nog een urinestaal verzameld. Deelnemers ontvangen een vergoeding in de vorm van een boekenbon van €25.

Indien u interesse zou hebben om deel te nemen of u wenst meer informatie te krijgen over de studie, kan u ons contacteren per telefoon of per e-mail, liefst voor 5 februari 2016. Deze studie werd goedgekeurd door de commissie medische ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.


Met vriendelijke groeten,
Dr. Anke Van Dijck


E-mail Anke.Vandijck[at]uantwerpen.be Tel. +32 (0)3 275 97 56
Prof. Dr. Frank Kooy
Centrum Medische Genetica
Universiteit / Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Prins Boudewijnlaan 43 - 2650 Edegem