Het lidgeld bedraagt 35 € per jaar. Elke gift van 40 € of meer geeft recht op een fiscaal attest.

Ons rekeningnummer is BE74 7340 1152 3407 van "Inclusie Vlaanderen - Werkgroep Fragiel"

Met vermelding 'Lidgeld en jaartal' of  'Gift en jaartal'.

Als lid van "Fragiel" ben je automatisch lid van Inclusie Vlaanderen (VVHVG) en van de plaatselijke afdeling en ontvang je 3-maandelijks ons tijdschrift "De Stem van de Ouders". Je kan tevens beroep doen op de sociale en juridische dienstverlening van de vereniging.